«Shalom Nchom» تنها ۹ سال داشت که در یک حادثه روغن سوختگی، صورت، دستها و شانه هایش به شدت سوخت و همچنین بیشتر موهایش را از دست داد و به یک قربانی بدشانس حوادث سوختگی تبدیل شد. او می گوید: «هروقت که بیرون می رفتم بچه ها و مردم به من خیره می شدند و من احساس می کردم یک مجسمه زنده هستم که مردم برای دیدن من می آیند. این من را تحت فشار قرار می داد و باعث می شد نسبت به کسانی که به من نگاه می کنند بی ادب و پرخاشگر باشم. آنها را نفرین می کردم و بسیاری از واقع گریه می کردم. ». اکنون شالوم یک وبلاگ ن ...

«Shalom Nchom» تنها ۹ سال داشت که در یک حادثه روغن سوختگی، صورت، دستها و شانه هایش به شدت سوخت و همچنین بیشتر موهایش را از دست داد و به یک قربانی بدشانس حوادث سوختگی تبدیل شد.

 

او می گوید: «هروقت که بیرون می رفتم بچه ها و مردم به من خیره می شدند و من احساس می کردم یک مجسمه زنده هستم که مردم برای دیدن من می آیند. این من را تحت فشار قرار می داد و باعث می شد نسبت به کسانی که به من نگاه می کنند بی ادب و پرخاشگر باشم. آنها را نفرین می کردم و بسیاری از واقع گریه می کردم.»

 

اکنون شالوم یک وبلاگ نویس زیبای ۲۰ ساله است و می خواهد به مردم هنر آرایش را بیاموزد اما در عین حال امیدوار است الهام بخشی برای آن ها باشد تا خودشان را همان که هستند بپذیرند و می گوید: «شما باید خودتان را در هردو صورت دوست داشته باشید: با آرایش یا بی آرایش. آرایش دلیل خوشحالی من نیست. من خوشحالم، چون خودم را دوست دارم.»


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 1


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 2


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 3


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 4


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 5


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 6


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 7


آرایشگری که سوختگی خود را به بهترین شکل زیبا میکند! - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه