دانش آموزان در یک دوره آموزش مهارت های مهمانداری برای آزمون ورودی سال ۲۰۱۷ در دانشگاه Luoyang در استان هنان چین. شرکت کرده اند. این تصاویر مهارت هایی که مهمانداران هواپیما قبل از پرواز باید آموخته باشند را نشان می دهد. این کلاس ها بوسیله یک مربی با لباس های چرمی اداره می شود که یکی از این مربی ها را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید. مربی به مهماندارها در مقابل آیینه آموزش می دهد. نحوه قدم زدن مهماندارها یکی از مهارت هایی است که باید از آن برخوردار باشند. در این دوره آموزشی روش درست دست د ...

آموزش مهمانداران هواپیما در چین به روایت تصاویر

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
دانش آموزان در یک دوره آموزش مهارت های مهمانداری برای آزمون ورودی سال ۲۰۱۷ در دانشگاه Luoyang در استان هنان چین
شرکت کرده اند. این تصاویر مهارت هایی که مهمانداران هواپیما قبل از پرواز باید آموخته باشند را نشان می دهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
این کلاس ها بوسیله یک مربی با لباس های چرمی اداره می شود که یکی از این مربی ها را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
مربی به مهماندارها در مقابل آیینه آموزش می دهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net
نحوه قدم زدن مهماندارها یکی از مهارت هایی است که باید از آن برخوردار باشند.

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org
در این دوره آموزشی روش درست دست دادن هنگام خوش آمدگویی و احوالپرسی با میهمان ها نیز آموزش داده می شود.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
علاوه بر نحوه ایستادن، نحوه نشستن نیز به آن ها آموزش داده می شود.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
این نیز یکی دیگر از روش های صحیح نشستن مهماندارها در دامن های تنگ است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
روش صحیح لبخند زدن نیز به این شکل در این دوره آموزش داده می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه