پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد. کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» برای دانش‌آموزان پایه دهم در در دوره دوم متوسطه در تمام رشته‌ها برای اولین بار تألیف شده است. در ابتدای این کتاب و در سخنی با دانش‌آموزان، مربیان و خانواده با طرح «چرا سواد رسانه‌ای؟» آمده است: «آیا توجّه کرده‌اید که گاهی بعضی چیزها چنان برای ما عادی می‌شود که گویا اصلاً وجود ندارد؟ به طور مثال در بسیاری از مواقع ما توجّه نداریم که نَفَس می‌کشیم و یا قلبمان می‌زند و گوشمان می‌شنود. وقتی سالم هستیم، متوجّه سلامت خود نیستیم ...

پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» برای دانش‌آموزان پایه دهم در در دوره دوم متوسطه در تمام رشته‌ها برای اولین بار تألیف شده است.

در ابتدای این کتاب و در سخنی با دانش‌آموزان، مربیان و خانواده با طرح «چرا سواد رسانه‌ای؟» آمده است: «آیا توجّه کرده‌اید که گاهی بعضی چیزها چنان برای ما عادی می‌شود که گویا اصلاً وجود ندارد؟ به طور مثال در بسیاری از مواقع ما توجّه نداریم که نَفَس می‌کشیم و یا قلبمان می‌زند و گوشمان می‌شنود. وقتی سالم هستیم، متوجّه سلامت خود نیستیم؛ حتّی برخی، این حالت را نشانهٔ سلامت آدمی می‌دانند و معتقدند معمولاً هنگامی این نکات، توجّه ما را به خود جلب می‌کند که مشکل یا آسیبی در عملکرد آنها به وجود آمده باشد؛ مانند ماهی در آب که تصوّری از فضا و زندگی بدون آب ندارد و آن را با همهٔ اهمّیت حیاتی‌اش در اطراف خود حس نمی‌کند.

انسان اما، خوشبختانه عقل دارد و می تواند با نگاِه تیزبینانه از بالا به خود محیط اطرافش نگاه کند، این امور را شناسایی کند و نسبت به آنها شناخت پیدا کند. پس بد نیست به عنوان انسانی دقیق و عاقل به خود و اطراف خود نگاهی بیندازید و بگویید امروز وضعیت فضای رسانه‌ای در دوروبر ما چگونه است».

در بخش دیگر از این مطلب آمده است: «در کشور ما نیز از اواسط دههٔ هشتاد شمسی، سواد رسانه‌ای جای خود را در میان کتاب‌های دانشگاهی باز کرد و استادان ارتباط و رسانه مقالات متعدّدی را ترجمه و تألیف کردند. تأکید نخبگان ��انشگاهی و رسانه‌ای برضرورت آموزش سواد رسانه ای به اقشار مختلف جامعه سبب شد تا در سال‌های اخیر هم‌اندیشی‌ها و همایش‌های زیادی با موضوع سواد رسانه‌ای در فرهنگسراها و مدارس کلان شهرهای کشور برگزار شود. مخاطبان این همایش‌ها عمدتاً قشر فرهنگی و اولیا و مربیان مدارس بودند.

همچنین در برخی از مدارس نیز کلاس‌های فوق‌برنامه با این موضوع برگزار شده است؛ امّا در نظام آموزش عمومی، «سواد رسانه‌ای» از سال ۱۳۹۱ در برنامهٔ درسی تفکّر و پژوهش پایهٔ ششم، سال ۱۳۹۲ در برنامهٔ درسی تفکّر و سبک زندگی پایهٔ هفتم، سال ۱۳۹۳ در برنامه‌های درسی تفکّر و سبک زندگی و مطالعات اجتماعی پایهٔ هشتم، در سال ۱۳۹۴ در برنامهٔ درسی زبان انگلیسی پایهٔ نهم، به طور مستقیم و غیرمستقیم با رعایت نظام معیار و مصالح ملّی و شرایط بومی پیگیری شد. از سال ۱۳۹۵ با برنامهٔ درسی اختصاصی «تفکر و سواد رسانه‌ای» پایهٔ دهم، به استناد مصوبهٔ شورای عالی آموزش و پرورش، «آمورش سواد رسانه‌ای» به طور رسمی وارد نظام آموزشی شد».

اما در این کتاب مطالبی با عنوان «عکس و مکث» قرار دارد که هر چند در برخی موارد دانش‌آموزان را به تفکر وا می دارد؛ اما در بخشی از این عناوین نکات تامل برانگیزی نیز وجود دارد که می بایست توجه بیشتری از سوی مسولان در این خصوص انجام می شد:

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

 پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

پای جناب خان و ۹۰ هم به کتاب درسی باز شد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه