واوا سورش (Vava Suresh) حافظ حیات وحش ۴۰ ساله ای است که با مارها زندگی می کند. ماموریت زندگی او حتی برای سمی ترین موجودات لغزنده “عشق ورزیدن و نگهبانی ” است. او در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰۰ مار را نجات داده است. استعداد منحصر به فرد و مشغولیات او باعث شده تا نام مستعار “انسان ماری” را به او بدهند. مردم در سراسر دولت هند جنوبی کرالا ، او را هنگامی که می خواهند یک مار با خیال راحت از خانه های خود خارج کنند او را احضار می کنند. من واقعا نمی دانم که چگونه عاشق مارها شدم. من به عنوان یک کودک دید ...

واوا سورش (Vava Suresh) حافظ حیات وحش ۴۰ ساله ای است که با مارها زندگی می کند. ماموریت زندگی او حتی برای سمی ترین موجودات لغزنده “عشق ورزیدن و نگهبانی ” است. او در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰۰ مار را نجات داده است. استعداد منحصر به فرد و مشغولیات او باعث شده تا نام مستعار “انسان ماری” را به او بدهند. مردم در سراسر دولت هند جنوبی کرالا ، او را هنگامی که می خواهند یک مار با خیال راحت از خانه های خود خارج کنند او را احضار می کنند.

.

Vava-Suresh

 

من واقعا نمی دانم که چگونه عاشق مارها شدم. من به عنوان یک کودک دیده بود که مردم مارها را به طرز وحشیانه می کشند. این همدردی برای مارها در ذهن من القا شد. در همان زمان، بت مارها در معابد ساخته شده بود و من احساس می کنم که آنها مهم هستند و باید از آن محافظت شود.

 

.

Vava-Suresh2

 

.

Vava-Suresh5

.

Vava-Suresh3

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه