یک پسر ۱۱ ساله اهل غزه به عنوان یکی از ستاره های ورزش ژیمناستیک خود را کوچکترین مرد عنکبوتی نامیده است. محمد آل شیخ با انجام حرکات زیبای این ورزش توجه همه را به خود جلب کرده است. در تصاویری زیر حرکات مربوط به این رشته لذت بخش، اما نمای ویران شده ی شهر غزه ناراحت کننده است.

 یک پسر ۱۱ ساله اهل غزه به عنوان یکی از ستاره های ورزش ژیمناستیک خود را کوچکترین مرد عنکبوتی نامیده است. محمد آل شیخ با انجام حرکات زیبای این ورزش توجه همه را به خود جلب کرده است. 

در تصاویری زیر حرکات مربوط به این رشته لذت بخش، اما نمای ویران شده ی شهر غزه ناراحت کننده است.
 

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 1

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 2

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 3

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 4

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 5

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 6

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 7

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 8

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 9

اسپایدرمن فلسطینی - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه