اعتراض به سبک ایرانی در سانفرانسیسکو!!!!. ای ترامپ! دهنت سرویس. ترامپ انقدر زر نزن. ——————————————————————————————————————————————————————————————. خاک تو سرت ترامپ.

اعتراض به سبک ایرانی در سانفرانسیسکو!!!!

 

 

 

 

 

photo_2017-01-30_13-27-24.jpg

 

ای ترامپ! دهنت سرویس

 

 

 

ترامپ انقدر زر نزن

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

photo_2017-01-30_13-28-26.jpg

 

 

خاک تو سرت ترامپ

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه