یک ژوئن ۲۰۱۶ به مناسبت روز جهانی کودک، نیروهای ویژه و نیروهای پلیس آلبانی تصمیم گرفتند کودکانی که نمی توانستند این روز را با سایر دوستانشان جشن بگیرند، شگفت زده کنند. این ابرقهرمانان از راه پنجره و تراس های بیمارستان به این کودکان هدیه و نشان هایی با مضمون «تو قهرمان ما هستی» دادند.

 

یک ژوئن ۲۰۱۶ به مناسبت روز جهانی کودک، نیروهای ویژه و نیروهای پلیس آلبانی تصمیم گرفتند کودکانی که نمی توانستند این روز را با سایر دوستانشان جشن بگیرند، شگفت زده کنند. این ابرقهرمانان از راه پنجره و تراس های بیمارستان به این کودکان هدیه و نشان هایی با مضمون «تو قهرمان ما هستی» دادند.

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 1

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 2

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 3

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 4

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 5

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 6

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 7

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 8

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 9

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 10

اقدام بسیار زیبا از کماندوهای پلیس - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه