آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که اگر حیوان ها هم می توانستند همانند ما انسان ها و درست به روش ما با یکدیگر معاشرت کنند، چه حرف های برای گفتن به هم داشتند؟. مثلا وقتی دو تا گربه در خیابان رو به روی هم قرار گرفته و زیر لب غرولند می کنند، تا الان فکر کردید که شاید واقعا در حال حرف زدن با هم هستند و جملاتی بین آن ها رد و بدل می شود؟ یا مثلا وقتی از کنار یک سگ رد می شوید و فقط زیر چشمی شما را نگاه می کند، شاید با خودش می گوید: «این یارو عجب ترسوئی ه!». حتما در پاسخ می گوئید این ها همه خیال پرداز ...

آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که اگر حیوان ها هم می توانستند همانند ما انسان ها و درست به روش ما با یکدیگر معاشرت کنند، چه حرف های برای گفتن به هم داشتند؟

مثلا وقتی دو تا گربه در خیابان رو به روی هم قرار گرفته و زیر لب غرولند می کنند، تا الان فکر کردید که شاید واقعا در حال حرف زدن با هم هستند و جملاتی بین آن ها رد و بدل می شود؟ یا مثلا وقتی از کنار یک سگ رد می شوید و فقط زیر چشمی شما را نگاه می کند، شاید با خودش می گوید: «این یارو عجب ترسوئی ه!»

حتما در پاسخ می گوئید این ها همه خیال پردازی و قصه است و حیوانات توان فکر کردن و حرف زدن ندارند چه برسد به معاشرت کردن با هم! درست است اما یک تصویرساز خلاق به نام «جیمی کریج» که دنیای فانتزی بسیار زیبایی در ذهن خود دارد، کُمیک های بسیار جالبی نقاشی کرده که مضمون اصلی تمامی آن ها این است: «اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند!»

 

 

 

 

funny-animal-comics-they-can-talk-jimmy-craig-part2-6-57ea592c8e464__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-05-58b3ef97dd298__605

funny-animal-comics-they-can-talk-jimmy-craig-4-57469f7456097__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-01-58b3ef3d9ed5e__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-02-58b3ef59404f1__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-04-58b3ef87bc8f9__605

funny-animal-comics-they-can-talk-jimmy-craig-part2-4-57ea5926768e4__605

funny-animal-comics-they-can-talk-jimmy-craig-part2-7-57ea592f7ccb5__605

funny-animal-comics-they-can-talk-jimmy-craig-part2-10-57ea593974468__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-016-58b3f06eb9faa__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-018-58b3f0a1c5641__605

Funny-Animal-Comics-They-Can-Talk-Jimmy-Craig-Part2-019-58b3f0b22106e__605

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه