این تبلیغات نظر ما رو به خودشون جلب کرده و فکر خرید رو توی سرمون میندازن. در این جا با چند نمونه از این تبلیغات آشنا بشیم. با این هدفون ها بدگویی ها اذیتمون نمیکنه. آدامس میوه ای شیرین. این اسنکیرها ورزشکار درونی تون را آزاد می کنه. قرص های گوارشی از ملاقات های ناخوشایند در معده پرهیز می کنن. تصویری از نقش تلفن عمومی در آلودگی ها در تبلیغ مایع ضدعفونی کننده دست. چسب قوی به اون ها کمک میکنه دوباره به هم بپیوندن. قهوه و وای فای: تبلیغ کافه. اسم کمپانی رو با این حروف بسازید. سفری با چرخش کلید ...

این تبلیغات نظر ما رو به خودشون جلب کرده و فکر خرید رو توی سرمون میندازن. در این جا با چند نمونه از این تبلیغات آشنا بشیم.
 

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
با این هدفون ها بدگویی ها اذیتمون نمیکنه.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
آدامس میوه ای شیرین.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
این اسنکیرها ورزشکار درونی تون را آزاد می کنه.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
قرص های گوارشی از ملاقات های ناخوشایند در معده پرهیز می کنن.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
تصویری از نقش تلفن عمومی در آلودگی ها در تبلیغ مایع ضدعفونی کننده دست.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
چسب قوی به اون ها کمک میکنه دوباره به هم بپیوندن.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
قهوه و وای فای: تبلیغ کافه

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
اسم کمپانی رو با این حروف بسازید.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
سفری با چرخش کلید شروع میشه.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
مک دونالد غذایی طبیعی.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
این نان به قدری نرم هست که میتونه نقش یک جفت دمپایی راحت رو داشته باشه.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
چسب زخم.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
قبل از این که ستون فقرات بر علیه تان شورش کند ورزش یوگا تمرین کنید.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
اگه از نخ دندون استفاده کنید دونه های کیوی هیچوقت اذیتتون نمیکنه.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
مردها هم دلایل خودشون رو برای استفاده از ضد چروک دارن.

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
روابط بهتر با اسمارتیزهای m&m

جالب‌ترین تبلیغاتی که ذهن ما را می‌خوانند
باتری هایی که عمری طولانی دارند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه