ریچارد ۲۱ ساله پسر هنرمندیست که با استفاده از مواد آرایشی میتواند چهره خود را به شکل شخصیت های دیزنی در اورد. در زیر تصاویری از این گریم ها را میبینیم.

ریچارد ۲۱ ساله پسر هنرمندیست که با استفاده از مواد آرایشی میتواند چهره خود را به شکل شخصیت های دیزنی در اورد.در زیر تصاویری از این گریم ها را میبینیم

 

 

 

 

disney-princess-guy-richard-schaefer-b10

disney-princess-guy-richard-schaefer-b7

disney-princess-guy-richard-schaefer-b5

disney-princess-guy-richard-schaefer-b8

disney-princess-guy-richard-schaefer-b2

disney-princess-guy-richard-schaefer-b11

disney-princess-guy-richard-schaefer-b6

disney-princess-guy-richard-schaefer-b1

disney-princess-guy-richard-schaefer-b4

disney-princess-guy-richard-schaefer-b9

disney-princess-guy-richard-schaefer-b3

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه