وقتی از او می خواهید یک تکه از کیکش به شما بدهد. هنگامی که وقت خواب رسیده اما هیچ نشانی از خستگی در آن ها دیده نمی شود. وقتی در یخچال را باز می کنید و با این صحنه مواجه می شوید. وقتی هزینه می کنید و یک خانه بازی عالی می خرید و او هنوز هم همان جعبه ساده خود را ترجیح می دهد. وقتی می خواهید قهوه خودتان را بنوشید اما مجبورید بنشینید از قهوه های خیالی آن ها بنوشید. وقتی به حمام می روید…. وقتی با کودکتان سوار هواپیما می شوید و همه از شما متنفر می شوند. وقتی فرزندتان با پلیس تماس می گیرد و اعلام تص ...

وقتی از او می خواهید یک تکه از کیکش به شما بدهد. 

دردسرهای روزمره والدین 

 

 هنگامی که وقت خواب رسیده اما هیچ نشانی از خستگی در آن ها دیده نمی شود. 

 دردسرهای روزمره والدین

 

وقتی در یخچال را باز می کنید و با این صحنه مواجه می شوید. 

دردسرهای روزمره والدین

 

وقتی هزینه می کنید و یک خانه بازی عالی می خرید و او هنوز هم همان جعبه ساده خود را ترجیح می دهد.  

دردسرهای روزمره والدین 

  

وقتی می خواهید قهوه خودتان را بنوشید اما مجبورید بنشینید از قهوه های خیالی آن ها بنوشید.

دردسرهای روزمره والدین 

 

وقتی به حمام می روید…  

دردسرهای روزمره والدین 

 

وقتی با کودکتان سوار هواپیما می شوید و همه از شما متنفر می شوند.  

دردسرهای روزمره والدین 

 

وقتی فرزندتان با پلیس تماس می گیرد و اعلام تصادف می کند و شما هیچ ایده ای ندارید تا اینکه با آنها جلوی در مواجه می شوید.  

 دردسرهای روزمره والدین

 

وقتی پسرتان صابون می خورد اما به سبزیجات لب نمی زند. 

 دردسرهای روزمره والدین

 

وقتی نمی توانید مجبورش کنید لباس گرم و ژاکت بپوشد.  

دردسرهای روزمره والدین 

 

وقتی متوجه می شوید که چطور فرزندتان انقدر زود ناهارش را تمام کرده…  

 دردسرهای روزمره والدین

 

وقتی قطعه گمشده لگو را به بدترین شکل ممکن پیدا می کنید.  

دردسرهای روزمره والدین 

 

وقتی دخترتان در پوشیدن شلوار به برادر کوچکترش کمک می کند. 

دردسرهای روزمره والدین 


وقتی متوجه می شوید چطور کشوهای آشپزخانه می شکنند. 

دردسرهای روزمره والدین

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه