Kelly Jelinek» هنرمند اهل ویسکانسین، در میان حیوانات تاکسیدرمی شده ای بزرگ شده است که از سفرهای شکاری به خانه شان آورده می شد. او می گوید: «من به دیدن گوزن ها و حیوانات تاکسیدرمی شده عادت کرده بودم و فکر می کردم یک چیز مرسوم و متداول در دکوراسیون خانه هستند. حتی وقتی خیلی بچه بودم، نه نتها آنها باعث ترس یا انزجار من نمی شدند بلکه مرا جذب خود می کردند. این شیفتگی تا بزرگسالی در من باقی ماند و الهام بخش کارهای هنری شد که امروز انجام می دهم. ». در تاکسیدرمی های این هنرمند هیچ حیوانی آسیب نمی ...

Kelly Jelinek» هنرمند اهل ویسکانسین، در میان حیوانات تاکسیدرمی شده ای بزرگ شده است که از سفرهای شکاری به خانه شان آورده می شد. او می گوید: «من به دیدن گوزن ها و حیوانات تاکسیدرمی شده عادت کرده بودم و فکر می کردم یک چیز مرسوم و متداول در دکوراسیون خانه هستند. حتی وقتی خیلی بچه بودم، نه نتها آنها باعث ترس یا انزجار من نمی شدند بلکه مرا جذب خود می کردند. این شیفتگی تا بزرگسالی در من باقی ماند و الهام بخش کارهای هنری شد که امروز انجام می دهم.»

 

در تاکسیدرمی های این هنرمند هیچ حیوانی آسیب نمی بیند و از اجزای مصنوعی مثل چشم های شبیه به واقعی، شاخ های مصنوعی یا شاخ واقعی که به طور طبیعی افتاده و یا حتی نمونه رزینی آن استفاده می کند و سپس با روکش لوازم خانه آن ها را می پوشاند. 

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

 

تاکسیدرمی هایی که حس بدی به آن ندارید!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه