چه چیزی باعث شده سایز ۱۲ زنان در سال ۱۹۶۸، سایز ۴ امروز باشد؟ و درجه سه آن روزها، کلاس اقتصادی امروز باشد؟ چه چیزی تغییر کرده؟ ما حساس تر بزرگ شده ایم: من اضافه وزن ندارم، من یک مسافر درجه سه نیستم، من یک فرد آگاه از قیمت ها هستم که سوار هواپیمای کلاس اقتصادی می شوم. علیرغم این بازی اسم ها، غذای هواپیماها تغییر زیادی نکرده است. وعده های غذایی کلاس اقتصادی هنوز هم با بسته بندی کاغذی و ظروف یکبار مصرف می آیند و غذای درجه یک یا با کارد و چنگال واقعی. تصاویر زیر، تفاوت های قابل توجه بین آنچه ک ...

چه چیزی باعث شده سایز ۱۲ زنان در سال ۱۹۶۸، سایز ۴ امروز باشد؟ و درجه سه آن روزها، کلاس اقتصادی امروز باشد؟ چه چیزی تغییر کرده؟ ما حساس تر بزرگ شده ایم: من اضافه وزن ندارم، من یک مسافر درجه سه نیستم، من یک فرد آگاه از قیمت ها هستم که سوار هواپیمای کلاس اقتصادی می شوم.

 

علیرغم این بازی اسم ها، غذای هواپیماها تغییر زیادی نکرده است. وعده های غذایی کلاس اقتصادی هنوز هم با بسته بندی کاغذی و ظروف یکبار مصرف می آیند و غذای درجه یک یا با کارد و چنگال واقعی. تصاویر زیر، تفاوت های قابل توجه بین آنچه که کلاس های مختلف می خورند را نشان می دهد.
 

به یاد داشته باشید کلاس اقتصادی چون ارزان است بد نیست، بلکه هدفمند بد است تا کسانی که پول بیشتری دارند را تشویق به خرید بلیت گران تر کند!

 

خطوط هوایی ژاپن

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

فرانسه

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

خطوط هوایی امارات

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

خطوط هوایی تابلند

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

خطوط هوایی سنگاپور

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

هواپیمایی کانادا

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

خطوط هوایی دریای اژه

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

خطوط هوایی کره

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

خطوط هوایی امریکا

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

 


 

هواپیمایی چین

 

تفاوت بین کلاس یک و اقتصادی در هواپیما

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه