همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی برف و یخ هاربین در شمال چین، هنرمندان یخ تراش شهری یخی را خلق کرده اند.

همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی برف و یخ هاربین در شمال چین، هنرمندان یخ تراش شهری یخی را خلق کرده اند.

 

 

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 1

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 2

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 3

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 4

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 5

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 6

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 7

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 8

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 9

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 10

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 11

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 12

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 13

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 14

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 15

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 16

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 17

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 18

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 19

تصاویری از شهر یخی در چین - تصویر 20

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه