ریزواری تامِس یک راننده مترو در بوداپست، پایتخت کشور مجارستان است، این جوان خوش‌سلیقه که به عکاسی علاقه دارد، ۶ سال زمان صرف کرده و از کوه‌ها و ساختمان‌های شهر بالا رفته تا بتواند بهترین تصاویر را از زیباترین زاویه‌ها ثبت کند. او برای اینکه بتواند زیبایی‌های شهرش را به تصویر بکشد، دست به چنین کاری زده است و با اینکه شغل دیگری دارد، اما با این کار نشان داده چقدر به شهری که در آن زندگی می‌کند، علاقه دارد و افتخار می‌کند.

 

ریزواری تامِس یک راننده مترو در بوداپست، پایتخت کشور مجارستان است، این جوان خوش‌سلیقه که به عکاسی علاقه دارد، ۶ سال زمان صرف کرده و از کوه‌ها و ساختمان‌های شهر بالا رفته تا بتواند بهترین تصاویر را از زیباترین زاویه‌ها ثبت کند. او برای اینکه بتواند زیبایی‌های شهرش را به تصویر بکشد، دست به چنین کاری زده است و با اینکه شغل دیگری دارد، اما با این کار نشان داده چقدر به شهری که در آن زندگی می‌کند، علاقه دارد و افتخار می‌کند. 


 

 

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 1

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 2

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 3

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 4

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 5

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 6

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 7

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 8

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 9

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 10

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 11

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 12

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 13

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 14

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 15

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 16

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 17

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 18

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 19

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 20

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 21

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 22

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 23

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 24

تلاش ۶ ساله راننده خوشتیپ برای ثبت بهترین تصاویر - تصویر 25

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه