جام جهانی پرتاب پستانک. مسابقات عجیب زیادی در دنیا وجود دارند که شاید از نظر دیگران کاملا بی فایده و از سر دلخوشی جلوه کنند اما خیلی های دیگر آن را به شدت جدی می گیرند. یکی از این مسابقات که حتی برای آن جام جهانی نیز در نظر گرفته اند، مسابقه جهانی پرتاب پستانک است که جدیدترین دوره آن در فرانکفورت آلمان برگزار شده است. هرکس بتواند پستانک را از دهان خود به مسافت بیشتری پرتاب کند، قهرمان جهان خواهد شد.

 جام جهانی پرتاب پستانک

مسابقات عجیب زیادی در دنیا وجود دارند که شاید از نظر دیگران کاملا بی فایده و از سر دلخوشی جلوه کنند اما خیلی های دیگر آن را به شدت جدی می گیرند.یکی از این مسابقات که حتی برای آن جام جهانی نیز در نظر گرفته اند، مسابقه جهانی پرتاب پستانک است که جدیدترین دوره آن در فرانکفورت آلمان برگزار شده است. هرکس بتواند پستانک را از دهان خود به مسافت بیشتری پرتاب کند، قهرمان جهان خواهد شد.

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 1

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 2

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 3

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 4

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 5

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 6

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 7

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 8

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 9

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 10

 جام جهانی پرتاب پستانک - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه