تصاویری از جراحی روی مار پیتونی که به اشتباه یک عروسک خرسی را طعمه خود کرده بود. عروسک خرس بعد از خروج از شکم مار. مار پیتون پس از جراحی. شکل و رنگ عروسک خرس قبل از بلعیده شدن توسط مار.

تصاویری از جراحی روی مار پیتونی که به اشتباه یک عروسک خرسی را طعمه خود کرده بود.

عروسک خرس بعد از خروج از شکم مار

عروسک خرس بعد از خروج از شکم مار

مار پیتون پس از جراحی

مار پیتون پس از جراحی

شکل و رنگ عروسک خرس قبل از بلعیده شدن توسط مار

شکل و رنگ عروسک خرس قبل از بلعیده شدن توسط مار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه