جشنواره بازی‌های بومی و محلی عشایر شهرستان کوهدشت با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت روستای عشایری برگزار شد. در این جشنواره مسابقاتی از قبیل سوارکاری، طناب‌کشی، زورمچ، خروس‌گیری، تیراندازی و کشتی محلی(زوران) در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

جشنواره بازی‌های بومی و محلی عشایر شهرستان کوهدشت با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت روستای عشایری برگزار شد. در این جشنواره مسابقاتی از قبیل سوارکاری، طناب‌کشی، زورمچ، خروس‌گیری، تیراندازی و کشتی محلی(زوران) در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 1

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 2

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 3

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 4

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 5

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 6

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 7

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 8

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 9

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 10

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 11

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 12

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 13

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 14

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 15

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 16

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 17

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 18

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 19

جشنواره بازی‌های بومی لرستان - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه