نشست مشترک دادستان تهران با قضات پرونده‌های مرتبط با قتل و سرقت صبح دیروز برگزار شد. در این جلسه تعدادی از متهمان قتل و سرقت حضور داشتند که نوجوان پانزده ساله ورامینی که مرتکب به قتل دختر شش ساله افغان است نیز یکی از آنها بود.

نشست مشترک دادستان تهران با قضات پرونده‌های مرتبط با قتل و سرقت صبح دیروز برگزار شد. در این جلسه تعدادی از متهمان قتل و سرقت حضور داشتند که نوجوان پانزده ساله ورامینی که مرتکب به قتل دختر شش ساله افغان است نیز یکی از آنها بود.

جلسه دادستان تهران و قضات با حضور قاتل ستایش - تصویر 1

جلسه دادستان تهران و قضات با حضور قاتل ستایش - تصویر 2

جلسه دادستان تهران و قضات با حضور قاتل ستایش - تصویر 3

جلسه دادستان تهران و قضات با حضور قاتل ستایش - تصویر 4

جلسه دادستان تهران و قضات با حضور قاتل ستایش - تصویر 5

جلسه دادستان تهران و قضات با حضور قاتل ستایش - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه