طبق آمار رسمی "ال سالوادور" خشن ترین کشور دنیاست و پایتخت آن یعنی "سن سالوادور" بیشترین آمار قتل را در میان پایتخت های جهان دارد. شهرهای این کشور شاید از مناطق جنگی دنیا، بیشتر خونریزی به خود دیده باشد. طبق آخرین آمار مرکز پزشک قانونی ال سالوادور، سال گذشته ۶۶۵۶ نفر در این کشور به قتل رسیدند. این بدان معناست که نرخ قتل در این کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۱۶ نفر است که این نرخ ۱۷ برابر نرخ جهانی است. در مقایسه باید گفت که در کشور کانادا که پنج برابر جمعیت ال سالوادور جمعیت دارد در سال ۲۰ ...

 طبق آمار رسمی "ال سالوادور" خشن ترین کشور دنیاست و پایتخت آن یعنی "سن سالوادور" بیشترین آمار قتل را در میان پایتخت های جهان دارد. شهرهای این کشور شاید از مناطق جنگی دنیا، بیشتر خونریزی به خود دیده باشد.
 
طبق آخرین آمار مرکز پزشک قانونی ال سالوادور، سال گذشته ۶۶۵۶ نفر در این کشور به قتل رسیدند. این بدان معناست که نرخ قتل در این کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۱۶ نفر است که این نرخ ۱۷ برابر نرخ جهانی است. در مقایسه باید گفت که در کشور کانادا که پنج برابر جمعیت ال سالوادور جمعیت دارد در سال ۲۰۱۴ تعداد  516 نفر به قتل رسیدند که یک سیزدهم آمار قتل در ال سالوادور است.
 
شرایط و شکل قتل ها در این کشور آمریکای جنوبی بسیار مشابه و در اغلب آن ها مواد مخدر در میان است و  اکثر افرادی که در این خونریزی ها نقش دارند به مکزیک و آمریکا فرار می کنند.
 

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 1

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 2

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 5

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 7

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 8

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 9

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 10

جنایتکار ترین شهر جهان - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه