هزاران خرچنگ قرمز تُن به سواحل «سن دیگو» شهری ساحلی در جنوب کالیفرنیا هجوم بردند. این هجوم غیر عادی احتمالا به دلیل گرم شدن آبهای اقیانوس آرام در سواحل کالیفرنیا، است. حضور خرچنگ ها نشانه آبهای گرم است اما مشخص نیست که اینها به خاطر کدام شرایط اقیانوسی بوجود آمده اند. دانشمندان به دنبال یافتن علت این حادثه هستند. در سال ۲۰۰۲ یک بار دیگر این حادثه به دلیل پدیده "ال نینیو" در جنوب کالیفرنیا بوجود آمده بود.

هزاران خرچنگ قرمز تُن به سواحل «سن دیگو» شهری ساحلی در جنوب کالیفرنیا هجوم بردند.

 

 

این هجوم غیر عادی احتمالا به دلیل گرم شدن آبهای اقیانوس آرام در سواحل کالیفرنیا، است. حضور خرچنگ ها نشانه آبهای گرم است اما مشخص نیست که اینها به خاطر کدام شرایط اقیانوسی بوجود آمده اند.

 

دانشمندان به دنبال یافتن علت این حادثه هستند. در سال ۲۰۰۲ یک بار دیگر این حادثه به دلیل پدیده "ال نینیو" در جنوب کالیفرنیا بوجود آمده بود.

 


 

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 1

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 2

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 3

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 4

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 5

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 6

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 7

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 8

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 9

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 10

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 11

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 12

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 13

حمله خرچنگ‌ ها به سواحل کالیفرنیا - تصویر 14

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه