در ادامه اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور طرح ضربتی پلیس پایتخت برای دستگیری اراذل و اوباش در محلات تهران در ۸۵ فقره عملیات در نقاط مختلف حدود ۲۱۳ نفر از افرادی که دارای جرائمی همچون تخریب اموال، عربده‌کشی، درگیری مسلحانه، زورگیری، مزاحمت نوامیس، نگهداری و خرید و فروش سلاح، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و… بودند، دستگیر شدند. این افراد امروز در حضور رییس پلیس تهران به مقر پلیس امنیت پایتخت منتقل شدند. خالکوبی های عجیب و غریب روی بدن افراد دستگیر شده سوژه عکاسان خبرگزاری ها بود. عکاس: کیانو ...

خالکوبی‌های خلافکاران تهران

 

در ادامه اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور طرح ضربتی پلیس پایتخت برای دستگیری اراذل و اوباش در محلات تهران در ۸۵ فقره عملیات در نقاط مختلف حدود ۲۱۳ نفر از افرادی که دارای جرائمی همچون تخریب اموال، عربده‌کشی، درگیری مسلحانه، زورگیری، مزاحمت نوامیس، نگهداری و خرید و فروش سلاح، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و… بودند، دستگیر شدند. این افراد امروز در حضور رییس پلیس تهران به مقر پلیس امنیت پایتخت منتقل شدند. خالکوبی های عجیب و غریب روی بدن افراد دستگیر شده سوژه عکاسان خبرگزاری ها بود. عکاس: کیانوش محبیان/ ایلنا، مهدی بلوریان/ فارس، حسین اسماعیلی/ میزان، مقداد مددی / تسنیم 

 

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 1

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 2

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 3

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 4

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 5

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 6

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 7

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 8

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 9

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 10

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 11

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 12

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 13

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 14

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 15

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 16

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 17

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 18

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 19

خالکوبی‌های خلافکاران تهران - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه