این موتورسیکلت زیبا دست ساخته یک هنرمند روسی است. او برای عملی کردن ایده خود نیاز به نقشه کاملی از موتورسیکلت داشت که بعد از تلاش بسیار آن را در اینترنت پیدا کرد. این هنرمند برای ساخت این اثر همه قطعات را از چوب کاج و راش تراشید. او حتی پیچ و مهره ها را نیز از چوب ساخت و بعد همۀ قطعات را به هم متصل کرد. ساخت این موتورسیکلت ۱۸ ماه طول کشیده است.

این موتورسیکلت زیبا دست ساخته یک هنرمند روسی است. او برای عملی کردن ایده خود نیاز به نقشه کاملی از موتورسیکلت داشت که بعد از تلاش بسیار آن را در اینترنت پیدا کرد. این هنرمند برای ساخت این اثر همه قطعات را از چوب کاج و راش تراشید. او حتی پیچ و مهره ها را نیز از چوب ساخت و بعد همۀ قطعات را به هم متصل کرد. ساخت این موتورسیکلت ۱۸ ماه طول کشیده است.

 

 

خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 1

خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 2

خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 3

 

خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 4

خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 5

خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 6


خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 7خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 8


خلاقیت بی نظیر هنرمند روسی - تصویر 9


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه