دبستانی که غرق شدن را آموزش می دهد !

یک مدرسه ابتدایی در Luoyang ، چین دست به کاری عجیب و غریب زده است. این مدرسه به دانش آموزان خودتجربه غرق شدن می آموزد! این آموزشگاه در نزدیکی یک رودخانه که اغلب کودکان برای بازی و خنک شدن در تابستان درون آب می روند واقع شده است و به نظر مسئولان آن تجربه حس غرق شدن ایده خوبی برای جلوگیری از بازی کودکان و غرق شدن واقعی آنها در رودخانه است.در این مدرسه ابتدایی دانش آموزان مجبور هستند سر خود را داخل یک سطل پر از آب کرده و تا جایی که توان دارند سر خود را درون آن نگه دارند تا احساس غرق شدن را تجربه کنند.

 

دبستانی که غرق شدن را آموزش می دهد ! - تصویر 1

دبستانی که غرق شدن را آموزش می دهد ! - تصویر 2

دبستانی که غرق شدن را آموزش می دهد ! - تصویر 3

دبستانی که غرق شدن را آموزش می دهد ! - تصویر 4

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه