در شهر اهواز، همه دست به دست یکدیگر داده اند تا عباس را به آرزویش برسانند. عباس عبدالله‌زاده، کودک ۱۲ سالۀ سرطانی مبتلا به نوروبلاستوم است. او آرزو دارد در آینده پلیس شود. به کمک نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه، عباس برای یک روز به آرزویش رسید. چند سالی است که ایده کمک به کودکان بیمار برای تحقق رویاهایشان در سراسر جهان در حال برگزاری است. در امریکا مرکزی به نام «تحقق رویاها» وجود دارد که کودکان بیمار را برای یک روز به آرزوهایشان می رساند. در انگلیس نیز مرکز «یک آرزو کن» به انجام همین ...

در شهر اهواز، همه دست به دست یکدیگر داده اند تا عباس را به آرزویش برسانند.

 

عباس عبدالله‌زاده، کودک ۱۲ سالۀ سرطانی مبتلا به نوروبلاستوم است. او آرزو دارد در آینده پلیس شود. به کمک نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه، عباس برای یک روز به آرزویش رسید.

 

چند سالی است که ایده کمک به کودکان بیمار برای تحقق رویاهایشان در سراسر جهان در حال برگزاری است. در امریکا مرکزی به نام «تحقق رویاها» وجود دارد که کودکان بیمار را برای یک روز به آرزوهایشان می رساند.

 

در انگلیس نیز مرکز «یک آرزو کن» به انجام همین کار مشغول است. در ایران هم پیش از این شاهد مواردی از این دست بوده ایم.

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

 

پلیس کودک سرطانی را به آرزویش رساند (تصاویر)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه