باید بدونید فعل answer هیچ وقت با to نمیاد. پس نباید بگیم:. Please answer to me. بگیم:. Please answer me. البته اگر این کلمه به عنوان اسم استفاده بشه باید با to بیاد. What I said was an answer to your question. یک نکته به این حرف ها مضاف میکنم. در مواردی که شخص در مقابل جواب دادنش شرم دارد یا یک هشدار را میدهد. مثل جواب دادن به قانون یا جواب دادن به god در مقابل گناهان و جرم و جنایت. از to بعد از answer استفاده می شود.

باید بدونید فعل answer هیچ وقت با to نمیاد.
پس نباید بگیم:

Please answer to me

بگیم:
Please answer me

البته اگر این کلمه به عنوان اسم استفاده بشه باید با to بیاد.

What I said was an answer to your question

 


 

یک نکته به این حرف ها مضاف  میکنم 

در مواردی که شخص در مقابل جواب دادنش شرم دارد  یا یک هشدار را میدهد 

مثل جواب دادن به قانون یا جواب دادن به god در مقابل گناهان و جرم و جنایت

از to بعد از answer استفاده می شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه