دیشب خواب دیدم که مرده بودم …

دیشب خواب دیدم که مرده بودم

 

 

 

روز اول یه فرشته اومد بم گفت: 
چی میخوای؟
بهش گفتم: آب

گفت برو بالای اون تپه آب بخور … وقتی رفتم دیدم یه چشمه بزرگی بود، دل سیر آب خوردم

 

 

 

روز سوم همون فرشته گفت : امروز  چی میخوای؟
بازم گفتم: آب …
گفت برو بالا اون تپه آب بخور … در حالی ک چشمه کوچکتر شده بود، دل سیر آب خوردم ….. 

 

 

 

روز هفتم، همون فرشته گفت: امروز چی میخوای؟؟
بازم گفتم آب ..
گفت برو بالا اون تپه … در حالی که چشمه کوچک و کوچکتر شده بود.. آب خوردم….

 

 

 

بعد چهلم همون فرشته گفت : امروز چی میخوای؟ … با عطش فراوان 
گفتم : آب … 
گفت برو بالا اون تپه … در کمال تعجب دیدم قطراتی مدام در حال ریزش هستند … برگشتم و به فرشته گفتم :
چرا اینطوری شده؟؟؟… 

 

 

 

گفت : روز اول ، همه دوستات ، فامیلات ، عشقت و مادرت برات اشک ریختند ، روز سوم فقط عشقت ، رفیقات و مادرت برات اشک ریختن … 

 

روز هفتم فقط عشقت و مادرت برات اشک ریختن ولی روز چهلم فقط این مادرت بود که برات اشک میریخت و همین قطرات همیشه پاپرجاست…

 

وقتی بیدار شدم پای مادرمو بوسیدم و فهمیدم عشق فقط مادر است و بس

 

سلامتی همه مادرا

 

 

 

دیشب خواب دیدم که مرده بودم … - تصویر 1

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه