رنگ موی حساس به دما که Fire نام گرفته برخلاف نمونه های معمول در یک طیف تیره یا روشن نمی شود، بلکه با توجه به محیط افراد فرد مرتب تغییر رنگ می دهد. باوکرکه خود نیز شیمیدان است، دراین باره می گوید: این رنگ مو با توجه به تغییرات دما تعییر می کند. به عنوان مثال هنگامیکه محیط سردباشد، رنگ مو سیاه می شود یا هنگامیکه محیط اطراف گرم شود، رنگ مو به قرمز تغییر می کند. همچنین نسخه های دیگری وجود دارد که در مجاورت چنین تغییرات دمایی از نقره ای به آبی، آبی به سفید وسیاه به زرد تغییر می کنند. جالب آنکه ...

رنگ موی عجیب که احساس واقعیتان را لو میدهد! - تصویر 1

 


 

  

رنگ موی حساس به دما که Fire نام گرفته  برخلاف نمونه های معمول در یک طیف تیره یا روشن نمی شود، بلکه با توجه به محیط افراد فرد مرتب تغییر رنگ می دهد.

 باوکرکه خود نیز شیمیدان است، دراین باره می گوید: این رنگ مو با توجه به تغییرات دما تعییر می کند. به عنوان مثال هنگامیکه محیط سردباشد، رنگ مو سیاه می شود یا هنگامیکه محیط اطراف گرم شود، رنگ مو به قرمز تغییر می کند. همچنین نسخه های دیگری وجود دارد که در مجاورت چنین تغییرات دمایی از نقره ای به آبی، آبی به سفید وسیاه به زرد تغییر می کنند.

جالب آنکه رنگ مو با توجه به دمای بدن فرد نیز تغییر می کند، به عنوان مثال اگر او خجالت بکشد، رنگ مو هم تغییر می کند.

به عبارت دیگر این رنگ مو می تواند حالات درونی فرد را تاحدودی نشان دهد.

این رنگ مو با الهام از رنگ های «ترمو کرومیک» ساخته شده که در مغازه ها وجود دارد. اما چون این مواد برای پوست انسان ضرر دارد، ترکیبات آن در رنگ مو به طور کلی بهبود یافته اند تا برای انسان بی خطر باشند.

باوکر درباره علت تغییر رنگ این محصول می گوید: هنگامیکه دما از میزان خاصی بیشتر می شود، برخی اشکال مولکولی از بقیه ثبات بیشتری خواهند داشت، بنابراین پس از ایجاد نوعی فعال و انفعال شیمیایی، مولکولی با قابلیت جذب نور متفاوت به وجود می آید. همین امر به تغییر رنگ منجر می شود. درحقیقت بخش مهم و فعال سیستم رنگ مو یک مولکول پیچیده کربنی است که با خود فعل و انفعالی معکوس انجام می دهد.

 

رنگ موی عجیب که احساس واقعیتان را لو میدهد! - تصویر 2

 

رنگ موی عجیب که احساس واقعیتان را لو میدهد! - تصویر 3

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه