زنان قبیله آپاتانی‎. زنان قبیله آپاتانی در ایالت آروناچال پرادش هند در گذشته ناگزیر بودند پس از رسیدن به سن بلوغ، بینی های خود را سوراخ کنند. این سنت از سال ۱۹۷۰ دیگر اجرا نمی شود.

زنان قبیله آپاتانی‎ 

زنان قبیله آپاتانی در ایالت آروناچال پرادش هند در گذشته ناگزیر بودند پس از رسیدن به سن بلوغ، بینی های خود را سوراخ کنند. این سنت از سال ۱۹۷۰ دیگر اجرا نمی شود.

زنان عجیب آپاتان - تصویر 1

زنان عجیب آپاتان - تصویر 2

زنان عجیب آپاتان - تصویر 3

زنان عجیب آپاتان - تصویر 4

زنان عجیب آپاتان - تصویر 5

زنان عجیب آپاتان - تصویر 6

زنان عجیب آپاتان - تصویر 7

زنان عجیب آپاتان - تصویر 8

زنان عجیب آپاتان - تصویر 9

زنان عجیب آپاتان - تصویر 10

زنان عجیب آپاتان - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه