سال نوی چینی از مهم‌ترین تعطیلات سنتی مردم چین است. گاهشماری چینی، گاهشماری ترکیبی شمسی-قمری است مراسم جشن آغاز سال نو چینی بعدازظهر یکشنبه در حوزه علمیه جامعه المصطفی گرگان برگزار شد.

 

سال نوی چینی از مهم‌ترین تعطیلات سنتی مردم چین است. گاهشماری چینی، گاهشماری ترکیبی شمسی-قمری است مراسم جشن آغاز سال نو چینی بعدازظهر یکشنبه در حوزه علمیه جامعه المصطفی گرگان برگزار شد.
 

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 1

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 2

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 3

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 4

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 5

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 6

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 7

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 8

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 9

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 10

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 11

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 12

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 13

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 14

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 15

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 16

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 17

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 18

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 19

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 20

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 21

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 22

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 23

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 24

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 25

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 26

سال نو چینی در حوزه علمیه - تصویر 27

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه