این ۲۱ شهر، گران‌ترین مقاصد گردشگری دنیا در تعطیلات هستند. نکته: قیمت‌های هر شب اقامت با احتساب یک نفر بررسی شده اما در متن، هتل و غذا برای دو نفر محاسبه شده است. ۲۱- ادینبورگ،‌ اسکاتلند؛ هر شب اقامت: ۱۰۸٫۳۹ یورو یا ۱۳۵٫۱۶ دلار. هتل برای دو نفر: ۱۱۲٫۲۶ یورو ، ۱۳۹٫۴۷ دلار. غذا برای دو نفر: ۵۰ یورو ، ۶۲٫۱۲ دلار. تاکسی: ۹ یورو، ۱۱٫۱۸ دلار. یک فنجان قهوه: ۲٫۷۱ یورو ، ۳٫۳۷ دلار. ۲۰- هنگ کونگ، هنگ کونگ – هر شب اقامت: ۱۱۰٫۱۴ یورو یا ۱۳۷٫۳۵ دلار. هتل برای دو نفر : ۱۱۸٫۰۴ یورو ، ۱۴۶٫۶۵ دلار. غذا برای ...

این ۲۱ شهر، گران‌ترین مقاصد گردشگری دنیا در تعطیلات هستند

 

نکته: قیمت‌های هر شب اقامت با احتساب یک نفر بررسی شده اما در متن، هتل و غذا برای دو نفر محاسبه شده  است.

 

 

 


 

۲۱- ادینبورگ،‌ اسکاتلند؛ هر شب اقامت: ۱۰۸٫۳۹ یورو یا ۱۳۵٫۱۶ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 1

هتل برای دو نفر: ۱۱۲٫۲۶ یورو ، ۱۳۹٫۴۷ دلار
غذا برای دو نفر: ۵۰ یورو ، ۶۲٫۱۲ دلار
تاکسی: ۹ یورو، ۱۱٫۱۸ دلار
یک فنجان قهوه: ۲٫۷۱ یورو ، ۳٫۳۷ دلار

۲۰- هنگ کونگ، هنگ کونگ – هر شب اقامت: ۱۱۰٫۱۴ یورو یا ۱۳۷٫۳۵ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 2

هتل برای دو نفر : ۱۱۸٫۰۴ یورو ، ۱۴۶٫۶۵ دلار
غذا برای دو نفر : ۳۶٫۷۰ یورو ، ۴۵٫۶۰ دلار
تاکسی : ۴٫۸۰ یورو ، ۵٫۹۶ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۳۳ یورو ، ۵٫۳۸ دلار

۱۹- هلسینکی، فنلاند- هر شب اقامت: ۱۱۴٫۸۹ یورو یا ۱۴۳٫۲۷ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 3

هتل برای دو نفر : ۱۰۳٫۳۷ یورو ، ۱۲۸٫۴۳ دلار
غذا برای دو نفر : ۵۹٫۶۷ یورو ، ۷۴٫۱۳ دلار
تاکسی : ۱۰٫۸۰ یورو ، ۱۳٫۴۲ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۲۹ یورو ، ۴٫۰۹ دلار

۱۸- لاس وگاس، آمریکا- هر شب اقامت : ۱۱۵٫۱۲ یورو یا ۱۴۳٫۵۶ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 4

هتل برای دو نفر : ۱۲۳٫۸۵ یورو ، ۱۵۳٫۷۳ دلار 
غذا برای دو نفر : ۴۰٫۶۸ یورو ، ۵۰٫۵۴ دلار
تاکسی : ۹٫۶۰ یورو ، ۱۱٫۹۳ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۱۱ یورو ، ۵٫۱۱ دلار

۱۷- توکیو، ژاپن – هر شب اقامت : ۱۱۶٫۲۸ یورو یا ۱۴۵ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 5

هتل برای دو نفر :۱۲۴٫۹۸ یورو ، ۱۵۵٫۱۴ دلار
غذا برای دو نفر : ۳۴٫۶۱ یورو ، ۴۲٫۹۶ دلار
تاکسی : ۱۵ یورو ، ۱۸٫۶۲ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۲۴ یورو ،‌4.02 دلار

۱۶- منامه، بحرین – هر شب اقامت:۱۱۶٫۷۷ یورو یا ۱۴۵٫۶۱ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 6

هتل برای دو نفر : ۱۱۸٫۵۶ یورو ، ۱۴۷٫۲۸ دلار
غذا برای دو نفر : ۲۸٫۵۹ یورو ، ۳۵٫۴۹ دلار
تاکسی : ۷٫۸۰ یورو ، ۹٫۶۸ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۴۰ یورو ، ۴٫۸۹ دلار

۱۵- پاریس، فرانسه – هر شب اقامت : ۱۱۶٫۹۹ یورو یا ۱۴۵٫۸۹ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 7

هتل برای دو نفر : ۱۲۸٫۹۶ یورو ، ۱۶۰٫۰۸ دلار
غذا برای دو نفر : ۴۲٫۶۲ یورو ، ۵۲٫۹۰ دلار
تاکسی : ۷٫۸۰ یورو ، ۹٫۶۸ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۰۵ یورو ، ۵٫۰۳ دلار

۱۴- دوحه، قطر – هر شب اقامت : ۱۱۸٫۱۰ یورو یا ۱۴۷٫۲۷ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 8

هتل برای دو نفر : ۱۱۴٫۱۷ یورو ، ۱۴۷٫۲۷ دلار
غذا برای دو نفر : ۴۴٫۶۹ یورو ، ۵۵٫۸۶ دلار
تاکسی : ۳٫۳۰ یورو ، ۴٫۱۳ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۴۸ یورو ، ۵٫۶۰ دلار

۱۳- دوبی، امارات – هر شب اقامت : ۱۲۰٫۶۴ یورو ، ۱۵۰٫۴۴ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 9

هتل برای دو نفر : ۱۲۴٫۴۷ یورو ، ۱۵۵٫۵۹ دلار
غذا برای دو نفر : ۳۳٫۲۳ یورو ، ۴۱٫۵۴ دلار
تاکسی : ۴٫۲۰ یورو ، ۵٫۲۵ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۲۷ یورو ، ۵٫۳۴ دلار

۱۲- لندن،‌ انگلستان – هر شب اقامت : ۱۲۱٫۴۱ یورو یا ۱۵۱٫۴۰ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 10

هتل برای دو نفر : ۱۲۶٫۹۴ یورو ، ۱۵۸٫۶۸ دلار
غذا برای دو نفر : ۵۵ یورو ، ۶۸٫۷۵ دلار
تاکسی : ۹ یورو ، ۱۱٫۲۵ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۰۴ یورو ، ۳٫۸۰ دلار

۱۱- دوبلین، ایرلند – هر شب اقامت ۱۲۲٫۸۰ یورو یا ۱۵۳٫۱۳ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 11

هتل برای دو نفر : ۱۳۴٫۴۸ یورو ، ۱۶۸٫۱۰ دلار
غذا برای دو نفر : ۵۱٫۱۵ یورو ، ۶۳٫۹۴ دلار
تاکسی: ۸٫۴۰ یورو ، ۱۰٫۵۰ دلار
یک فنجان قهوه : ۲٫۶۷ یورو ، ۳٫۳۴ دلار

۱۰- کاراکاس، ونزوئلا – هر شب اقامت۱۲۳٫۸ یورو یا ۱۵۳٫۴۸ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 12

هتل برای دو نفر : ۱۵۷٫۸۹ یورو ، ۱۹۷٫۳۷ دلار
غذا برای دو نفر : ۳۵ یورو ، ۴۳٫۷۵ دلار
تاکسی : ۱٫۳۰ یورو ، ۱٫۶۳ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۲۵ یورو ، ۴٫۰۶ دلار

۹- رم، ایتالیا – هر شب اقامت : ۱۲۳٫۳۷ یورو یا ۱۵۳٫۸۴ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 13

هتل برای دو نفر : ۱۵۸٫۵۲ یورو ، ۱۹۸٫۱۵ دلار
غذا برای دو نفر : ۴۲٫۶۴ یورو ، ۵۳٫۲۸ دلار
تاکسی : ۷٫۸۰ یورو ، ۹٫۷۵ دلار
یک فنجان قهوه : ۱٫۱۵ یورو ، ۱٫۴۴ دلار

۸- هونولولو، هاوایی- هر شب اقامت : ۱۲۴٫۲۳ یورو یا ۱۵۴٫۹۲ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 14

هتل برای دو نفر : ۱۲۸٫۱۹ یورو ، ۱۶۰٫۲۴ دلار
غذا برای دو نفر : ۵۲٫۸۸ یورو ، ۶۶٫۱۰ دلار
تاکسی : ۹٫۶۰ یورو ، ۱۲ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۰۶ یورو ، ۵٫۰۸ دلار

۷- آمستردام، هلند – هر شب اقامت : ۱۲۶٫۴۷ یورو یا ۱۵۷٫۷۱ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 15

هتل برای دو نفر : ۱۴۴٫۲۶ یورو ، ۱۸۰٫۳۳ دلار
غذا برای دو نفر : ۵۱٫۱۵ یورو ، ۶۳٫۹۴ دلار
تاکسی : ۱۱٫۴۰ یورو ، ۱۴٫۲۵ دلار
قهوه برای یک نفر : ۲٫۵۵ یورو ، ۳٫۱۹ دلار

۶- ونیز، ایتالیا – هر شب اقامت : ۱۲۷٫۰۳ یورو یا ۱۵۸٫۴۱ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 16

هتل برای دو نفر : ۱۲۱٫۳۰ یورو ، ۱۵۱٫۶۳ دلار
غذا برای دو نفر : ۷۶٫۷۲ یورو ، ۹۵٫۹۰ دلار
تاکسی : ۱۲٫۶۰ یورو ، ۱۵٫۷۵ دلار
یک فنجان قهوه : ۱٫۲۴ یورو ، ۱٫۵۵ دلار

۵- استکهلم،‌ سوئد – هر شب اقامت : ۱۳۱٫۱۴ یورو یا ۱۶۳٫۵۳ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 17

هتل برای دو نفر : ۱۲۸٫۴۸ یورو ، ۱۶۰٫۶۰ دلار
غذا برای دو نفر : ۶۱٫۸۳ یورو ، ۷۷٫۲۹ دلار
تاکسی : ۱۲ یورو ، ۱۵ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۴۸ یورو ، ۴٫۳۵ دلار

۴- اسلو، نروژ – هر شب اقامت : ۱۴۷٫۳۶ یورو یا ۱۸۳٫۷۶ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 18

هتل برای دو نفر : ۱۳۵٫۵۸ یورو ، ۱۶۹٫۴۸ دلار
غذا برای دو نفر : ۷۴٫۸۹ یورو ، ۹۳٫۶۱ دلار
تاکسی : ۱۱٫۴۰ یورو ، ۱۴٫۲۵ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۱۸ یورو ، ۵٫۲۳ دلار

۳- کپنهاگ، دانمارک – هر شب اقامت : ۱۵۰٫۷۲ یورو یا ۱۸۷٫۹۵ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 19

هتل برای دو نفر : ۱۵۴٫۸۸ یورو ، ۱۹۳٫۶۰ دلار
غذا برای دو نفر : ۶۸٫۷۹ یورو ، ۸۵٫۹۹ دلار
تاکسی : ۱۳٫۲۰ یورو ، ۱۶٫۵۰ دلار
یک فنجان قهوه : ۵٫۱۰ یورو ، ۶٫۳۸ دلار

۲- نیویورک، امریکا – هر شب اقامت : ۱۵۷٫۲۹ یورو یا ۱۹۶٫۱۴ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 20

هتل برای دو نفر : ۱۸۳٫۷۳ یورو ، ۲۲۹٫۶۷ دلار
غذا برای دو نفر : ۶۵٫۰۹ یورو ، ۸۱٫۳۶ دلار
تاکسی : ۶ یورو ، ۷٫۵۰ دلار
یک فنجان قهوه : ۳٫۷۰ یورو ، ۴٫۶۳ دلار

۱- زوریخ، سوییس – هر شب اقامت : ۱۷۰٫۴۳ یورو یا ۲۱۲٫۵۳ دلار

سفر به این ۲۱ کشور ، مخصوص مایه دارهاست! - تصویر 21

هتل برای دو نفر : ۱۶۴٫۵۶ یورو ، ۲۰۵٫۲۱ دلار
غذا برای دو نفر : ۷۹٫۶۳ یورو ، ۹۹٫۳۰ دلار
تاکسی : ۱۶٫۲۰ یورو ، ۲۰٫۲۰ دلار
یک فنجان قهوه : ۴٫۷۲ یورو ، ۵٫۷۹ دلار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه