هارپاستوم، یک نوع بازی بشدت خشن با توپ بود که در امپراطوری روم اجرا می‌شد. رومیان آن را بازی با توپ کوچک نامیده‌اند. بازی به نام " هارپاستوم" در روم بازی می​شد، که پیدایش آن در قرون وسطی در ایتالیا بوده است. در ایتالیا از بازی​ هارپاستوم بازی دیگری بوجود آمد که بنام " جیکودل کالسیو" معروف شد و مورد توجه قرار گرفت تا جایی که در این بازی اشخاص سرشناس( اعیان و اشراف و حتی روحانیون کلیسا) نیز شرکت می​کردند. هارپاستوم و " جیکودل کالسیو" ، درست مانند هم بازی می​شده​اند. در بازی هارپاستوم ابعاد ...

 

هارپاستوم، یک نوع بازی بشدت خشن با توپ بود که در امپراطوری روم اجرا می‌شد. رومیان آن را بازی با توپ کوچک نامیده‌اند.

بازی به نام " هارپاستوم" در روم بازی می​شد، که پیدایش آن در قرون وسطی در ایتالیا بوده است. در ایتالیا از بازی​ هارپاستوم بازی دیگری بوجود آمد که بنام " جیکودل کالسیو" معروف شد و مورد توجه قرار گرفت تا جایی که در این بازی اشخاص سرشناس( اعیان و اشراف و حتی روحانیون کلیسا) نیز شرکت می​کردند.

 هارپاستوم و " جیکودل کالسیو" ، درست مانند هم بازی می​شده​اند. در بازی هارپاستوم ابعاد زمین در مقایسه با بازی سوله کوچک تر بود ولی هدف هر بازی بردن توپ به انتهای خط طولی زمین قرار داشته است. 

هنوز هم در شهر رم ایتالیا این بازی خشن و پُر زد و خورد، با همان میزان خشونت هرساله برگزار می‌شود.

  

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 1

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 2

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 3

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 4

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 5

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 6

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 7

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 8

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 9

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 10

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 11

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 12

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 13

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 14

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 15

سُنت وحشیانه رومیان - تصویر 16

Reuters

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه