ورود دو نفر از دو ایستگاه مختلف به واگن قطار مترو. گویا هر دو، همزمان با هم امشب به تماشای فیلم خواهند نشست. این پیراهن‌های چهارخانه خوب نیستند؟. لنگیدن یک جای کار، این بار در یک رستوران فست فود. همزادهای غیر همجنس در حالت معکوس. به نظر خواهر می‌رسند، البته فقط در ظاهر، اینگونه است. اینجا، گویا مشکلی وجود دارد. هر میز غذاخوری، یک واقعیت متناوب. دو تا ایراد دوتایی در جهان ماتریکسی (ماتریسی). فقط یک اتفاق ساده؟. این حادثه در لندن اتفاق افتاده است. وای! من این فیلم را بازی کرده‌ام؟. آیا برای پو ...

ورود دو نفر از دو ایستگاه مختلف به واگن قطار مترو

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

گویا هر دو، همزمان با هم امشب به تماشای فیلم خواهند نشست

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

این پیراهن‌های چهارخانه خوب نیستند؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

لنگیدن یک جای کار، این بار در یک رستوران فست فود

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

همزادهای غیر همجنس در حالت معکوس

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

به نظر خواهر می‌رسند، البته فقط در ظاهر، اینگونه است

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

اینجا، گویا مشکلی وجود دارد

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

هر میز غذاخوری، یک واقعیت متناوب

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

دو تا ایراد دوتایی در جهان ماتریکسی (ماتریسی)

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

فقط یک اتفاق ساده؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

این حادثه در لندن اتفاق افتاده است

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

وای! من این فیلم را بازی کرده‌ام؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

آیا برای پوشیدن لباس متحد الشکل، فراخوان داده شده است؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

این هم کار سخت عکاس این صحنه برای عکس گرفتن از این اتفاق

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

در نگاه اول، یک آینه به نظر می‌رسد

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

یک نقص فنی دیگر، این بار در یک کافی شاپ محلی

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

کاملاً یکسان از بالا

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

کشف یک نقص فنی در ماتریکس (ماتریس) در بخش بازی‌های کامپیوتری

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

نقص فنی یا این دو، واقعاً دوقلو هستند؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

عکس درز کرده از یک حادثه‌ی تسلسلی نادر

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

مطمئن هستید که این دو نفر، همدیگر را نمی‌شناسند؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

ملاقات با سِدوارد اسنودن!

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

آیا روزنامه‌ها هم یکی هستند؟

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

ما به شما یک مورد نادر از نقص فنی در دنیای ماتریکس (ماتریس) را نمایش می‌دهیم

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

حتی دمپایی لا انگشتی به پا دارند!

اتفاقاتی که ثابت می‌کنند، ماتریکس وجود دارد!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه