نامزد من این شیشه پر از صدف را برای من به عنوان سوغاتی از فلوریدا آورده اما نمی دانم چگونه به او بگویم که نیمی از شیشه را پوست پسته تشکیل داده!. این جاسوئیچی خانم من است؛ او نمی خواهد هرگز کلیدهایش را گم کند. وقتی خانم من تصمیم می گیرد که بسته کابل را برایم باز کند!. این غذای سگ است و نامزدم تصور کرده شیرینی های عید است و مشغول خوردن آن ها بوده. وقتی همسرم تصمیم می گیرد برای شام استیک درست کند!. از همسرم خواستم تا کتانی های مرا بیاورد و او از من پرسید Opaads ها را؟. مارک کفش: Speedo. همسر ای ...

نامزد من این شیشه پر از صدف را برای من به عنوان سوغاتی از فلوریدا آورده اما نمی دانم چگونه به او بگویم که نیمی از شیشه را پوست پسته تشکیل داده!

نامزد من این شیشه پر از صدف را برای من به عنوان سوغاتی از فلوریدا آورده اما نمی دانم چگونه به او بگویم که نیمی از شیشه را پوست پسته تشکیل داده!

این جاسوئیچی خانم من است؛ او نمی خواهد هرگز کلیدهایش را گم کند.

این جاسوئیچی خانم من است؛ او نمی خواهد هرگز کلیدهایش را گم کند.

وقتی خانم من تصمیم می گیرد که بسته کابل را برایم باز کند!

وقتی خانم من تصمیم می گیرد که بسته کابل را برایم باز کند!

این غذای سگ است و نامزدم تصور کرده شیرینی های عید است و مشغول خوردن آن ها بوده

این غذای سگ است و نامزدم تصور کرده شیرینی های عید است و مشغول خوردن آن ها بوده

وقتی همسرم تصمیم می گیرد برای شام ژیگو درست کند!

وقتی همسرم تصمیم می گیرد برای شام استیک درست کند!

از همسرم خواستم تا کتانی های مرا بیاورد و او از من پرسید Opaads ها را؟ مارک کفش: Speedo

از همسرم خواستم تا کتانی های مرا بیاورد و او از من پرسید Opaads ها را؟
مارک کفش: Speedo

همسر این آقا برایش ناهار درست کرده

همسر این آقا برایش ناهار درست کرده و خواسته پنیر کاملا تازه بماند

این عکس را یک خانم گذاشته و نوشته که حالم بد بود و از همسرم خواستم در راه خانه، دماسنج بخرد، و او در عوض، دماسنج آشپزخانه خریداری کرده

این عکس را یک خانم گذاشته و نوشته که حالم بد بود و از همسرم خواستم در راه خانه، دماسنج بخرد و او در عوض، دماسنج آشپزخانه خریداری کرده

قد این خانم حدود 156 سانتی متر است و از همسر 189 سانتی متری خودش می خواهد تا برایش آینه نصب کند!

قد این خانم حدود ۱۵۶ سانتی متر است و از همسر ۱۸۹ سانتی متری خودش می خواهد تا برایش آینه نصب کند!

همسر این آقا تی شرت او را درون مایکروفر گذاشته تا سریع تر خشک شود.

همسر این آقا تی شرت او را درون مایکروفر گذاشته تا سریع تر خشک شود.

نامزد این آقا این عکس را برای او فرستاده و پرسیده که: آیا این کابل HDMI است؟

نامزد این آقا این عکس را برای او فرستاده و پرسیده که: آیا این کابل HDMI است؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه