| در حالیکه ایالت تگزاس با بزرگترین طوفان دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می کند در شهر "استین" این ایالت مسابقات جهانی ریش و سبیل برگزار شد. 700 رقابت‌کننده و طرفدار از سراسر جهان در مسابقات قهرمانی جهان ریش و سبیل سال ۲۰۱۷ در آستین تگزاس شرکت کرده‌اند. این رویدادِ سه روزه، شامل سرگرمی‌های زنده، غرفه های غذاهای محلی، فعالیت‌های مناسب خانواده و چندین مسابقه ریش و موی صورت است.

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷

| در حالیکه ایالت تگزاس با بزرگترین طوفان دهه‌های اخیر دست و پنجه نرم می کند در شهر "استین" این ایالت مسابقات جهانی ریش و سبیل برگزار شد.

 

 700 رقابت‌کننده و طرفدار از سراسر جهان در مسابقات قهرمانی جهان ریش و سبیل سال ۲۰۱۷ در آستین تگزاس شرکت کرده‌اند. این رویدادِ سه روزه، شامل سرگرمی‌های زنده، غرفه های غذاهای محلی، فعالیت‌های مناسب خانواده و چندین مسابقه ریش و موی صورت است.

 

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 1

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 2

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 3

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 4

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 5

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 6

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 7

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 8

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 9

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 10

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 11

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 12

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 13

عجیب‌ترین ریش و سبیل‌های ۲۰۱۷ - تصویر 14

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه