کالای که برای یکی بی ارزش است می تواند برای دیگری بسیار ارزشمند باشد. کالای که برای یکی بی ارزش است می تواند برای دیگری بسیار ارزشمند باشد. Freya Jobbins هنرمند اهل سیدنی است که عروسک هایی از صورت و ساختمان بدن انسان و از شخصیت های معروفی مثل بتمن، دارث ویدر و ترمیناتور ساخته است. نکته جالب آثار او انتخاب مواد اولیه این عروسک هاست: اجزای صدها عروسک دور انداخته شده.

 

کالای که برای یکی بی ارزش است می تواند برای دیگری بسیار ارزشمند باشد.

کالای که برای یکی بی ارزش است می تواند برای دیگری بسیار ارزشمند باشد. Freya Jobbins هنرمند اهل سیدنی است که عروسک هایی از صورت و ساختمان بدن انسان و از شخصیت های معروفی مثل بتمن، دارث ویدر و ترمیناتور ساخته است. نکته جالب آثار او انتخاب مواد اولیه این عروسک هاست: اجزای صدها عروسک دور انداخته شده.

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته 

 

عروسک های ساخته شده از اجزای صدها عروسک دور انداخته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه