مراسم عروسی سنتی در چچن در چند مرحله انجام می‌گیرد: مراسم جداگانه در خانه داماد و خانه عروس که به مراسم رقص عروس منتهی می‌شود. والری شاریفولین، عکاس، یک روز از همین مراسم ازدواج سنتی چچن را گروزنی، مرکز جمهوری چچنستان روسیه، به تصویر کشیده است. اقوام و اعضای خانواده در روز عروسی، چمدان‌های حاوی جهیزیه عروس را با خود می‌آورند. خانواده و اقوام مشغول آشپزی برای مراسم عروسی هستند. اقوام در حال آماده کردن عروس برای مراسم. عموی داماد حلقه عروسی را در اتاق عروس به دست او می‌کند. عروس و اقوامش خانه ...

مراسم عروسی سنتی در چچن در چند مرحله انجام می‌گیرد: مراسم جداگانه در خانه داماد و خانه عروس که به مراسم رقص عروس منتهی می‌شود. والری شاریفولین، عکاس، یک روز از همین مراسم ازدواج سنتی چچن را گروزنی، مرکز جمهوری چچنستان روسیه، به تصویر کشیده است. 

 

تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن

تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
اقوام و اعضای خانواده در روز عروسی، چمدان‌های حاوی جهیزیه عروس را با خود می‌آورند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
خانواده و اقوام مشغول آشپزی برای مراسم عروسی هستند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
اقوام در حال آماده کردن عروس برای مراسم 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
عموی داماد حلقه عروسی را در اتاق عروس به دست او می‌کند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
عروس و اقوامش خانه عروس را برای شرکت در مراسم ترک می‌کنند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
یکی از اقوام عروس در حال حمل چمدان حاوی جهیزیه عروس 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
شخصیت‌‎های مذهبی در حال خواندن دعا در خانه داماد 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
داماد در خانه به همراه اعضای خانواده‌اش. داماد به شکل سنتی به همراه عروس در مراسم شرکت نمی‌کند و تنها پس از اتمام مراسم او را ملاقات می‌کند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
اعضای خانواده و خویشاوندان داماد در خارج از خانه، آماده ملاقات با عروس می‌شوند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
راننده‌ای که اسلحه را از شیشه خودرو بیرون آو��ده است. در کردن تیر هوایی در مراسم عروسی از سوی مقامات منع شده است 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
عروسی با "ماشین عروس" به سمت مراسم می‌رود 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
عروس با فرزند نوزاد یکی از اقوام 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
عروس به سمت صندلی مخصوص خود راهنمایی می‌شود 
 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
کوچکتر‌ها رقص لزگی یا رقص لزگینکا را اجرا می‌کنند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
میهمان‌ها در حین مراسم به استقبال عروس می‌روند 
 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
میهمان‌ها در مراسم می‌رقصند؛ عروسی به طور سنتی در مراسم رقص شرکت نمی‌کند 

 
تصاویر/ مراسم عروسی سنتی در چچن
داماد از بالکن به عروس نگاه می‌کند 
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه