هما عروس پاکستانیست که قرار بود به همراه همسرش که در بوداپست زندگی میکند برای ماه عسل به یونان بروند اما درست در لحظات آخر و بعد از پرداخت همه هزینه های سفر متوجه شد درخواست همسرش برای دریافت ویزا رد شد!هما به تنهایی به این سفر آمد ولی در لحظه لحظه های سفر با گرفتن عکس دلتنگی خود را به متین ابراز کرد!.

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-31

 

هما عروس پاکستانیست که قرار بود به همراه همسرش که در بوداپست زندگی میکند برای ماه عسل به یونان بروند اما درست در لحظات آخر و بعد از پرداخت همه هزینه های سفر متوجه شد درخواست همسرش برای دریافت ویزا رد شد!هما به تنهایی به این سفر آمد ولی در لحظه لحظه های سفر با گرفتن عکس دلتنگی خود را به متین ابراز کرد!

 

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-19

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-14

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-29

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-12

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-8

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-5

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-13

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-24

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-34

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-7

 

funny-honeymoon-photography-without-husband-huma-mobin-33

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه