یک عکاس آمریکایی اهل ایالت میسوری با استفاده از حقه های عکاسی و فتوشاپ اقدام به تهیه عکسهایی در ژانر وحشت نموده است. عکسهای این عکاس در برخی موارد نشأت گرفته از کابوسهای کودکان و سایر افراد میباشند.

 

یک عکاس آمریکایی اهل ایالت میسوری با استفاده از حقه های عکاسی و فتوشاپ اقدام به تهیه عکسهایی در ژانر وحشت نموده است.

عکسهای این عکاس در برخی موارد نشأت گرفته از کابوسهای کودکان و سایر افراد میباشند.

 

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-11

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-1

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-10

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-13

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-20

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-15

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-17

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-18

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-14

 

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-8

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-21

creative-child-photography-horror-joshua-hoffine-12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه