فال تبتی بسیار جالب حیرت زده می شید. حتما امتحان کنید. خط به خط بخونید. جلو جلو نرید. جلوی کسی هم نخونیدش. در آخر نتیجه رو به من بگید ببینم واسه شما هم جالب بود یا نه. آزمون خود شناسی. اعتقاد ات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی که اگر کسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در کالبد ها ی گذشته و آینده تشخیص خواهند داد. این؛ یکی از آزمونهای دلای لاما (از کاهنان برجسته آنهاست) است برای این آزمون زمان بگذارید از آن لذت خواهید برد. دلای لاما توصیه میکن ...

فال شخصیت شناسی تبتی - تصویر 1

 

 

فال تبتی بسیار جالب حیرت زده می شید. حتما امتحان کنید. 

 

خط به خط بخونید. جلو جلو نرید. جلوی کسی هم نخونیدش.

 

در آخر نتیجه رو به من بگید ببینم واسه شما هم جالب بود یا نه.

 

 

 


آزمون خود شناسی

اعتقاد ات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی که اگر کسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در کالبد ها ی گذشته و آینده تشخیص خواهند داد.

 

این؛ یکی از آزمونهای دلای لاما (از کاهنان برجسته آنهاست) است برای این آزمون زمان بگذارید از آن لذت خواهید برد. دلای لاما توصیه میکند که آن را بخوانید چرا که برایتان مفید است.

 

 

 

فقط ۴ سوال

پاسخها روشنگر خواهند بود. صادق باشید و پاسخها را پیشتر از جواب دادن نبینید. ذهن همانند چتر میماند وقتی خوب کار می کند که کاملا باز شود. تقلب نکنید.

 

 


قبل از آغاز آزمون یک آرزو کنید و بترتیب به سوالات جواب دهید:


فقط ۴ سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ جوابها را ببینید آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد کرد. به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید. یک قلم و کاغذ آماده کنید. در انتها به پاسخهای داده شده نیاز خواهید داشت. این یک پرسشنامه صادقانه است که به شما چیزهایی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.

 

 

به هر سوال فقط یک پاسخ بدهید.

 

اولین چیزی که به ذهنتان خطور می کند بهترین است.

 

به یاد داشته باشید هیچ کس غیر از خودتان نباید پاسخها و نتایج را ببیند.

 

 

 

سوال اول

حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب کنید.

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوک

 

سوال دوم

درمورد هرکدام کلمه ایی بنویسید که آنرا تشریح کند.

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دریا

 

 

سوال سوم

درباره کسی فکر کنید که برایتان مهم است و شما را می شناسد.و میتوانید او را به رنگی اختصاص دهید. پاسخ خود را دوبار تکرار نکنید. هر رنگ را فقط به یک نفر اختصاص دهید:

زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

 

سوال چهارم

یک عدد بنویسید (از ۰ تا ۲۰) – روزهفته مورد علاقه خود را بنویسید.

در انتها مطمئن هستید این پاسخها صحیح هستند؟ باز هم مرور کنید تا مطمئن شوید …

/

/

/

/

/

/

/

قبل از خواندن جوابها آرزوی خود را تکرار کنید …
 

 


پاسخ ها

پاسخ سوال ۱

گاو : پیشرو است

پلنگ : غرور و افتخار است

گوسفند : عشق است

اسب : خانواده است

خوک : پول است
 

 

پاسخ سوال ۲

توصیف شما از سگ شخصیت شماست.

توصیف گربه همان توصیف شریک شماست.

موش توصیف دشمن شماست.

قهوه نگاه شما به میل جنسی است.

دریا زندگی شخصی شما را نشان می دهد.

 

 

سوال ۳

زرد: کسی که هرگز فراموش نمی کنید.

نارنجی: کسی که شما او را دوست واقعی می دانید.

قرمز: کسی که شما او را واقعا دوست دارید.

سفید: روح دوم شما.

سبز: کسی که در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشت.

پاسخ سوال ۴

۰-۴ : زندگی شما بتدریج و آرام رشد خواهد کرد

۵-۹ : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد کرد

۱۰-۱۴:شما تا ۳ هفته دیگر ۵ واقعه غیر منتظره خواهید داشت

۱۵به بالا زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد کرد و آرزوی شما محقق خواهد شد.

باید به تعداد عددی که آرزو کرده اید این پیام را برای افراد بفرستید. و آرزوی شما در پایان روزی که دوست داشتید برآورده می شود.

آنها معتقدند دلای لاما راست گوست و اگر کسی به این موضوع اعتقاد ندارد کافی است این پیام را به ۵ نفر بدهد تا درستی آنرا درک کند چرا که بزودی برایش یک اتفاق جالب و شگفت انگیز رخ خواهد داد.
 

 


تبتی ها عقیده دارند این پیام را نباید بدور انداخت.

آنها عقیده دارند فرشته عجایب موسوم به مانترا از دستان دارنده این پیام پس از ۹۶ ساعت بیرون خواهد آمد و یک موقعیت شگفت انگیز خواهید داشت.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه