مدل‌ موی مردانه ۵۰ سال پیش. مردان در دهه ۷۰ میلادی به آرایشگاه‌ها می‌رفتند و درخواست مدل مو به سبک جدید می‌داند. در آن سال‌ها، روی شیشه بیشتر مغازه آرایشگاه‌های مردانه می‌‎شد پوسترهای مردان و مدل موهایشان را مشاهده کرد. به گزارش مجله تاریخ فرادید، دهه ۷۰ میلادی به سنجیده‌روی سیاسی، فرصت‌های برابر برای همه و توسعه اجتماعی-اقتصادی شهرت دارد، اما اگر کمی دقیق‌تر به آن بنگریم، مدل موهای جدید نیز بسیار در آن پررنگ است.

مدل‌ موی مردانه ۵۰ سال پیش

 

 مردان در دهه ۷۰ میلادی به آرایشگاه‌ها می‌رفتند و درخواست مدل مو به سبک جدید می‌داند. در آن سال‌ها، روی شیشه بیشتر مغازه آرایشگاه‌های مردانه می‌‎شد پوسترهای مردان و مدل موهایشان را مشاهده کرد.

به گزارش مجله تاریخ فرادید، دهه ۷۰ میلادی به سنجیده‌روی سیاسی، فرصت‌های برابر برای همه و توسعه اجتماعی-اقتصادی شهرت دارد، اما اگر کمی دقیق‌تر به آن بنگریم، مدل موهای جدید نیز بسیار در آن پررنگ است.
 

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 1

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 2

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 3

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 4

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 5

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 6

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 7

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 8

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 9

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 10

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 11

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 12

لاکچری ترین مدل‌های مو ، ۵۰ سال پیش - تصویر 13

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه