همه ساله همزمان با گرم شدن هوا و شروع فصل تابستان بازار تفریح های آبی و شنا در رودخانه ها رونق دوباره میگیرد. بسیاری از جوانان و نوجوانان و کسانی که در این شهر زندگی کرده اند حداقل یک بار تجربه شنا در رودخانه کارون را داشته اند. کافی است اندکی به صدای این رود آرام گوش فرادهیم تا بشنویم صدای تاریخ پر فراز و نشیبی را که این رود در بستر خود تجربه کرده و به خاطر سپرده است. اکنون نعمت وجود این رود بیش از پیش برای مردمان شهر احساس می شود.

همه ساله همزمان با گرم شدن هوا و شروع فصل تابستان بازار تفریح های آبی و شنا در رودخانه ها رونق دوباره میگیرد. بسیاری از جوانان و نوجوانان و کسانی که در این شهر زندگی کرده اند حداقل یک بار تجربه شنا در رودخانه کارون را داشته اند. کافی است اندکی به صدای این رود آرام گوش فرادهیم تا بشنویم صدای تاریخ پر فراز و نشیبی را که این رود در بستر خود تجربه کرده و به خاطر سپرده است. اکنون نعمت وجود این رود بیش از پیش برای مردمان شهر احساس می شود.

لب کارون… - تصویر 1

لب کارون… - تصویر 2

لب کارون… - تصویر 3

لب کارون… - تصویر 4

لب کارون… - تصویر 5

لب کارون… - تصویر 6

لب کارون… - تصویر 7

لب کارون… - تصویر 8

لب کارون… - تصویر 9

لب کارون… - تصویر 10

لب کارون… - تصویر 11

لب کارون… - تصویر 12

لب کارون… - تصویر 13

لب کارون… - تصویر 14

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه