۱٫ وقتی حین انجام وظیفه مشغول صحبت با تلفن باشند. ۲٫ وقتی حین خدمت سیگار بکشند. ۳٫ اسلحه‌ی خود را فراموش کرده باشند. ۴٫ سرنیزه‌ی خود را به همراه نداشته باشند. ۵٫ باز هم مجازاتی برای فراموشی اسلحه. ۶٫ سیگار کشیدن حین انجام وظیفه.

۱٫ وقتی حین انجام وظیفه مشغول صحبت با تلفن باشند.

مجازات‌های عجیب سربازان خاطی در ارتش روسیه

۲٫ وقتی حین خدمت سیگار بکشند.

مجازات‌های عجیب سربازان خاطی در ارتش روسیه

۳٫ اسلحه‌ی خود را فراموش کرده باشند.

مجازات‌های عجیب سربازان خاطی در ارتش روسیه

۴٫ سرنیزه‌ی خود را به همراه نداشته باشند.

مجازات‌های عجیب سربازان خاطی در ارتش روسیه

۵٫ باز هم مجازاتی برای فراموشی اسلحه

مجازات‌های عجیب سربازان خاطی در ارتش روسیه

۶٫ سیگار کشیدن حین انجام وظیفه

مجازات‌های عجیب سربازان خاطی در ارتش روسیه

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه