تجربه مرگ به صورت مجازی. در حالی که اقتصاد کره جنوبی در دهه های اخیر رشدی سریع را تجربه کرده، نرخ خودکشی نیز در این کشور افزایشی شدید داشته است. برای مقابله با این. مشکل، یک شرکت کره ای، شرایطی را برای مشتریانش فراهم می کند تا مراسم کفن و دفن خود را قبل از مرگ تجربه کنند.

تجربه مرگ به صورت مجازی

در حالی که اقتصاد کره جنوبی در دهه های اخیر رشدی سریع را تجربه کرده، نرخ خودکشی نیز در این کشور افزایشی شدید داشته است. برای مقابله با این

مشکل، یک شرکت کره ای، شرایطی را برای مشتریانش فراهم می کند تا مراسم کفن و دفن خود را قبل از مرگ تجربه کنند.

 

 

مجازی بمیرید - تصویر 1

مجازی بمیرید - تصویر 2

مجازی بمیرید - تصویر 3

مجازی بمیرید - تصویر 4

مجازی بمیرید - تصویر 5

مجازی بمیرید - تصویر 6

مجازی بمیرید - تصویر 7

مجازی بمیرید - تصویر 8

مجازی بمیرید - تصویر 9

مجازی بمیرید - تصویر 10

مجازی بمیرید - تصویر 11

مجازی بمیرید - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه