مسابقات آفرود استان همدان با حضور ۲۵ اتومبیل صبح جمعه در پیست آفرود مجموعه ورزشی شهید مفتح برگزار شد.

مسابقات آفرود استان همدان با حضور ۲۵ اتومبیل صبح جمعه در پیست آفرود مجموعه ورزشی شهید مفتح برگزار شد.

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 1

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 4

 

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 7

 

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 9

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 10

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 11

 

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 12

 

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 13

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 14

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 15

 

 

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 16

مسابقات آفرود در همدان - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه