سوئیپی رمبو برنده ی مسابقات سالانه ی Sonoma Marin Fair در کالیفرنیا شد و تاج زشت ترین سگ دنیا را بر سر گذاشت تا دوباره ثابت کند که ظاهر زشت دلیلی بر دوست نداشته شدن نباشد. وبسایت ساعت ۲۴: سوئیپی رمبو برنده ی مسابقات سالانه ی Sonoma Marin Fair در کالیفرنیا شد و تاج زشت ترین سگ دنیا را بر سر گذاشت تا دوباره ثابت کند که ظاهر زشت دلیلی بر دوست نداشته شدن نباشد. "سوئیپی رمبو" با صاحبش جیسون ورتز. "ایکی" در دستان صاحبش جان آدلر منتظر شروع مسابقه. یک شرکت کننده ی چینی به نام "رسکال دوس" که برای عکا ...

 

سوئیپی رمبو برنده ی مسابقات سالانه ی Sonoma Marin Fair در کالیفرنیا شد و تاج زشت ترین سگ دنیا را بر سر گذاشت تا دوباره ثابت کند که ظاهر زشت دلیلی بر دوست نداشته شدن نباشد.

وبسایت ساعت ۲۴: سوئیپی رمبو برنده ی مسابقات سالانه ی Sonoma Marin Fair در کالیفرنیا شد و تاج زشت ترین سگ دنیا را بر سر گذاشت تا دوباره ثابت کند که ظاهر زشت دلیلی بر دوست نداشته شدن نباشد.
 

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
"سوئیپی رمبو" با صاحبش جیسون ورتز

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
"ایکی" در دستان صاحبش جان آدلر منتظر شروع مسابقه

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
یک شرکت کننده ی چینی به نام "رسکال دوس" که برای عکاسی ژست گرفته است

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
سگ و صاحبش هر دو به ناخن هایشان رسیده اند

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
یک کرست چینی با اسم بامزه ی "قاضی نیل گاتلیب"

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
شرکت کننده ای که روی فرش قرمز خوابش برده

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
یکی از کاندیدا های برنده شدن به نام "رو"

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
کتی کندی سگش "پرشس" رادر آغوش گرفته است

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
یکی از شرکت کننده ها به نام "هیمیسابو" ک�� مدل موهایش را به شکل مدل موهای دونالد ترامپ زده است

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
"اسکمپ" در دستان صاحبش ونه مورونس

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
"مانکی" از گونه ی برکسل گریفون در حال عبور از فرش قرمز

(تصاویر) مسابقه ی زشت ترین سگ های دنیا
لحظه ی برنده شدن "سوئیپی رمبو"

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه