دو هنرمند با نام های «هانک اشمیت» و «فابیان شوبرت» تصمیم گرفته اند در ابتکاری جالب، عکاسی و نقاشی را با یکدیگر ترکیب کنند. در این پروژه که «من در تابستان نقاشی می کشم» نام گرفته، آن ها به اماکن مشهوری که هنرمندان سرشناس مانند ون گوگ کارهایشان را درآنجا رسم کرده اند، سفر کرده و نقاشی و عکاسی را همزمان دنبال می کنند. تفاوت در اینجاست که نقاش این گروه، الگوی پیراهن ها و لباس های خودش را روی بوم نقاشی رسم می کند. این کار در نگاه اول عجیب به نظر می رسد، اما توانسته تصاویری زیبا و شگفت انگیز پدی ...

دو هنرمند با نام های «هانک اشمیت» و «فابیان شوبرت» تصمیم گرفته اند در ابتکاری جالب، عکاسی و نقاشی را با یکدیگر ترکیب کنند. در این پروژه که «من در تابستان نقاشی می کشم» نام گرفته، آن ها به اماکن مشهوری که هنرمندان سرشناس مانند ون گوگ کارهایشان را درآنجا رسم کرده اند، سفر کرده و نقاشی و عکاسی را همزمان دنبال می کنند.

تفاوت در اینجاست که نقاش این گروه، الگوی پیراهن ها و لباس های خودش را روی بوم نقاشی رسم می کند. این کار در نگاه اول عجیب به نظر می رسد، اما توانسته تصاویری زیبا و شگفت انگیز پدید آورد. عکس های زیر هنر آن ها را به شما نشان خواهند داد:

 

 

 

60

61

62

63

64

65

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه