افکار زیادی در سر زوج هایی که به زودی قرار است پدر و مادر شوند، می گذرد. شب بیداری، کج خلقی، تعویض پوشک، استفراغ و مدفوع بچه و خیلی چیزهای دیگر. اما چیزی که هیچوقت لازم نیست نگران آن باشند انتخاب مدل مو برای نوزادشان است. چون معمولا بچه ها هنگام تولد موی زیادی ندارند. اما داستان بچه هایی که تصاویرشان را در این مطلب می بینید کمی متفاوت است. آنها با یک سر کاملا پرمو متولد شده اند!.

افکار زیادی در سر زوج هایی که به زودی قرار است پدر و مادر شوند، می گذرد. شب بیداری، کج خلقی، تعویض پوشک، استفراغ و مدفوع بچه و خیلی چیزهای دیگر. اما چیزی که هیچوقت لازم نیست نگران آن باشند انتخاب مدل مو برای نوزادشان است. چون معمولا بچه ها هنگام تولد موی زیادی ندارند. اما داستان بچه هایی که تصاویرشان را در این مطلب می بینید کمی متفاوت است. آنها با یک سر کاملا پرمو متولد شده اند!


تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

 

تصاویر بامزه از بچه هایی که با سر پرمو به دنیا آمدند!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه