میلی آنّا دختر ۱۸ ماهه ایست که با یک نشان خاص متولد شده است…مادر او میگوید او,مادر ,مادربزرگ و مادر مادربزرگ آنها همگی دارای قطعه ای موی سفید در میان موهای خود بوده اند که چهره آنان را از سایرین متمایز میکرده است…این خانواده به نوعی بیماری پوستی به نام poliosis مبتلا هستند .

میلی آنّا دختر ۱۸ ماهه ایست که با یک نشان خاص متولد شده است…مادر او میگوید او,مادر ,مادربزرگ و مادر مادربزرگ آنها همگی دارای قطعه ای موی سفید در میان موهای خود بوده اند که چهره آنان را از سایرین متمایز میکرده است…این خانواده به نوعی بیماری پوستی به نام poliosis مبتلا هستند .

 

 


 

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-13

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-6

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-11

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-1

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-3

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-8

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-10

 

white-streak-hair-poliosis-baby-girl-7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه