دوستانی ک مایل ب تشکیل صندلی داغ می باشند در قسمت کامنت ها نام شخص موردنظر خود را نوشته تا در صورت تایید از جانب کاربر؛ صندلی داغ هر دوهفته یکبار با حضور شما عزیزان برگزار شود.

 

دوستانی ک مایل ب تشکیل صندلی داغ می باشند در قسمت کامنت ها نام شخص موردنظر خود را نوشته تا در صورت تایید از جانب کاربر؛ صندلی داغ هر دوهفته یکبار با حضور شما عزیزان برگزار شود.

 

 

 

 

  نظر سنجی - تصویر 1

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه